Środki ochrony roślin

Środki ochrony roślin w Z.CH. “Organika-Sarzyna” S.A. to ponad 40-letnia tradycja wynikająca ze zbierania doświadczeń produkcyjnych, doskonalenia technologii wytwarzania oraz doskonalenia kadr, prowadząca do ciągłej poprawy jakościowej produktów oraz poszerzania ich oferty rynkowej. Strategie przyjęte w odniesieniu do zapotrzebowania rynku krajowego oraz współpracy na płaszczyźnie międzynarodowej pozwoliły na wypracowanie naszej pozycji jako największego producenta ś.o.r. w Polsce. Pozycja ta to efekt wieloletniej pracy własnej oraz współpracy z renomowanymi jednostkami badawczymi i instytutami w kraju (Instytut Przemysłu Organicznego, Państwowy Zakład Higieny, Instytut Ochrony Roślin, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Instytut Warzywnictwa) jak również współpracy z firmami zagranicznymi (BASF, Bayer CropScience, Makhteshim Agan Industries, Gharda Chemical, Syngenta Crop Protection). W parze z wielkością produkcji idzie jakość produktu oraz troska o człowieka i środowisko naturalne. Dewizą naszych Zakładów jest zalecenie Unii Europejskiej: "Ochrona zdrowia ludzi i zwierząt, jak również środowiska ma pierwszeństwo przed wzrostem poziomu produkcji roślinnej".

 

Końcowemu użytkownikowi — rolnikowi staramy się dostarczać produkt:

  • najwyższej jakości,
  • skuteczny w działaniu,
  • bezpieczny dla człowieka i środowiska,
  • o szerokim spektrum działania,
  • w bezpiecznej dla stosującego formie użytkowej.

W ciągu lat działalności na rynku agrochemicznym Zakłady zyskały duże doświadczenie w prowadzeniu syntez, formułowaniu i konfekcjonowaniu środków ochrony roślin mających różne formy użytkowe: WP, EC, SL, SC, DS, WS, FS, EW, itp. Na bazie własnych, syntezowanych w Zakładach czterech substancji biologicznie czynnych o nazwach zwyczajowych: MCPA, mekoprop, karbendazym i karboksyna (lub w mieszankach z substancjami biologicznie czynnymi innych producentów), wytwarzamy środki z rodziny Chwastoksów (MCPA, mekoprop) i rodziny Sarfunów (karbendazym). W chwili obecnej mamy możliwość wykonania formulacji dowolnej partii produktu, korzystając z bazy kilku instalacji produkcyjnych, które ściśle spełniają odnośne polskie i międzynarodowe wymogi. Półautomatyczne i automatyczne linie konfekcjonujące zapewniają możliwość pakowania preparatów ciekłych i stałych w opakowania od 50 ml/50 g do bębnów 200-litrowych włącznie.

Mając na uwadze zaspokojenie potrzeb najważniejszych dla gospodarki kraju segmentów rolnictwa którymi są: rynek zbóż, rynek buraka oraz rynek rzepaku, oferujemy odbiorcom pełną gamę środków ochrony roślin zapewniającą kompleksową ochronę tych upraw realizowaną w następujących etapach:

  • zaprawianie ziarna siewnego,
  • zwalczanie chwastów,
  • ochrona przed chorobami grzybowymi,
  • ochrona przed szkodnikami.